НАШИЯТ ПАРТНЬОР В КОРАБНОТО АГЕНТИРАНЕ И БРОКЕРАЖ

 

Фламинго Шипинг предлага международен транспорт на товари по море, по суша и въздух.

 www.flamingo-shipping.com

 

Морски транспортни услуги:

 • чартъринг – наемане на цели и част от кораба за транспорта на вашия товар без значение от големина и вид;
 • корабен и карго брокер – проучване и предложение за оптимални транспортни услуги; 
 • наемане на кораби, специализирани за транспортни услуги на опасни товари, военна продукция, със или без клас на опасност по ИМО; 
 • корабно агентиране; морски транспортни услуги и контейнерен транспорт
 • карго и корабен сървей; 
 • корабно снабдяване – гориво, вода, провизии;  
 • смяна на екипаж и пасажери – документи, транзитни визи;  
 • координация на действията на спедитори, корабна администрация и стифадори, с цел бързото и ефективно товарене, разтоварване, складиране и укрепване на товара;
 • Наемане други транспортни фирми или изпълнение на субагент/доверен/протектинг агент;
 • Сервиз на кораби по време на ремонт на кей/сух док или на стапел;
 • Доставка на корабни резервни части/ремонти; 
 • Хоспитализация на екипаж или пасажери;

  Сухопътни транспортни услуги:

  • автомобилен транспорт – вътрешен и
  • Автомобилен и железопътен превоз;
  • Автомобилни транспортни услуги – вътрешен и международен – както за цели камиони, така и групажи;
  • ЖП превоз;
  • изготвяне необходима документация – CMR, TIR карнет;
  • организация товарене и разтоварване;
  • складиране
  • банкова гаранция.

    Въздушни транспортни услуги :

  • чартиране на специализирани самолети за превоз на опасни товари; 
  • въздушен транспорт;
  • Разрешения за прелитане и кацане със "забранени за транспортиране по въздух" товари;
  • Летищно обслужване на самолети.

   За разлика от други транспортни фирми,  ФЛАМИНГО ШИПИНГ, предлага карго застраховки от почти всички застрахователи, действащи на пазара. Така гарантира  спокойствие при извършваните за вас транспортни услуги.