Янис също стана част от Европейско и национално съфинансиране